| Bez kategorii

Fundacja Partnerstwo i Współpraca pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Pana Stanisława Adamiaka, była organizatorem konferencji nt. „Prawa i obowiązki młodzieży ukraińskiej, związane z ich pobytem w Polsce”. Do współpracy zaproszony został Prezydent Miasta Chełm, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.  

Spotkanie odbyło się w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Konferencja skierowana była do uczniów i studentów z Ukrainy, pobierających naukę  na terenie Chełma i Włodawy, a uczestniczyło w niej około 150 osób. Wśród przybyłych gości był również Pan Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor  Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Ksiądz dr. Jarosław Szczur – Proboszcz Pokatedralnej Parafii Prawosławnej p.w. Świętego Apostoła Jana Teologa w Chełmie, dyrektorzy i opiekunowie z placówek oświatowych, uczniowie i studenci z Ukrainy pobierający naukę na terenie Chełma i Włodawy.

Referaty tematyczne wygłosili:

– Agnieszka Czernicka – starszy chorąży sztabowy, funkcjonariusz Wydziału ds. Cudzoziemców Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, która przedstawiła wymogi dotyczące przekraczania granicy ukraińsko – polskiej, zasady legalności pobytu i zatrudnienia, wynikające z przepisów straży granicznej.

– Monika Szumiło Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przedstawiła zasady legalnego pobytu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, obywateli Ukrainy w wieku do 18 lat i powyżej 18 lat, w tym opiekę medyczną. Ponadto warunki uzyskiwania pozwolenia na pracę w Polsce.

– Dorota Cieślik Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm, zreferowała zasady funkcjonowania i nauki uczniów z Ukrainy, w placówkach oświatowych na terenie Chełma.

– Natalia Popek i Kamil Jaszczuk pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą PWSZ, poinformowali o możliwościach i warunkach studiowania w Polsce młodzieży z Ukrainy, zapoznali również obecnych z bardzo bogatą ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, kierowaną do młodzieży ukraińskiej.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Pan Stanisław Adamiak, poprowadziła ją Wiceprezes Zarządu Fundacji PiW Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk. Konferencja zakończyła  się wspólnym spotkaniem uczestników przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku, podczas którego była możliwość nawiązania przez młodzież bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami oraz referentami. Poczęstunek przygotowany i podany został przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Hotelarskich w Chełmie, gdzie naukę pobiera kilkadziesiąt młodych osób z Ukrainy. Wydarzenie w całości sfinansowane zostało przez Fundację Partnerstwo i Współpraca. (foto udostępnione przez PWSZ w Chełmie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *