| Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, który zaproszony został przez Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka na obchody 81. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, połączone z Dniem Sybiraka, upoważnił Prezesa Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca Krzysztofa Kupracza oraz Wiceprezes Elżbietę Bajkiewicz Kaliszczuk do reprezentowania jego podczas tych uroczystości. Prezesi złożyli kwiaty przy Pomniku Sybiraków i Tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB, która znajduje się na budynku dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Reformackiej.

W piwnicach budynku byłego urzędu bezpieczeństwa, od połowy 1945 roku do 1956 roku więzieni byli żołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowego podziemia. Od 2008 roku w piwnicach, które służyły jako cele więzienne znajduje się stała ekspozycja pn. „Bezpieka i jej ofiary”, którą przygotowało i opiekuje się Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *