| Bez kategorii

Doktor Andrzej Wawryniuk, jako wolontariusz współpracuje z Fundacją PiW od początku jej działalności, czyli od 10 lat. W okresie  od września 2014 do października 2019 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Wcześniej był Członkiem Rady Fundacji,  która ustanowiona została aktem notarialnym 06 kwietnia 2011 r., przez jej Fundatora i Donatora Konsula Stanisława Adamiaka.

Andrzej Wawryniuk 28 kwietnia 2021 roku wyróżniony został przez Senat Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, uzyskując najwyższą godność akademicką – tytuł doctora honoris causa. Doktor Andrzej Wawryniuk publikuje w polskich wydawnictwach naukowych oraz ukraińskich, mołdawskich, rosyjskich, kanadyjskich, amerykańskich, rumuńskich i południowoafrykańskich. Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce granicy wschodniej II Rzeczypospolitej,  stosunków polsko – radzieckich w latach 1944 – 1952, współpracy polsko – ukraińskiej oraz historii regionu nadbużańskiego. A. Wawryniuk posiada w swoim dorobku ponad 250 prac naukowych, w tym książek. Od lat współpracuje ze środowiskami naukowymi uczelni wyższych na Ukrainie. 

Gratulujemy. 

Rada i Zarząd Fundacji Partnerstwo i Współpraca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *