| Bez kategorii

31 maja 2021 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Fundacji PiW z okazji 10-lecia jej działalności.  Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Fundacji, Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka w spotkaniu brali udział Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Vasyl Pawlyuk oraz I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Vitalii Bilyi. Obecni byli Członkowie Rady Fundacji PiW: Zygmunt Gardziński,  ks. Jan Łukaszuk, Bohdan Olkhowyy, prof. Józef Zając – Senator RP, Zbigniew Zawirski, Prezes Zarządu Fundacji Krzysztof Kupracz i Wiceprezes Zarządu Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Lena Rorat – prowadząca w formie wolontariatu księgowość Fundacji. Podczas posiedzenia Rady, poza analizą 10 lat pracy, rozmawiano na temat przyszłych działań Fundacji, skupiając się na planowanych w Chełmie obchodach 30 – lecia Niepodległości Ukrainy. Uroczystość połączona będzie z udostępnieniem nagrobka premiera rządu na emigracji Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka. 

Prezes Zarządu Krzysztof Kupracz zaprezentował informację z 10 lat działalności Fundacji, Wiceprezes E. Bajkiewicz-Kaliszczuk przedstawiła Sprawozdanie z działalności i finansowe Fundacji za 2020 rok. Podczas dyskusji Członkowie Rady i zaproszeni goście wyrazili słowa uznania dla bardzo rozległych i  bogatych tematycznie działań Fundacji. Członkowie Rady Fundacji PiW udzielili absolutorium Zarządowi za 2020 rok.

Wizyta Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie oraz I Sekretarza Ambasady Ukrainy w Warszawie, miała również na celu ustalenie szczegółów dotyczących przebiegu renowacji nagrobka Pyłypa Pyłypczuka. Dlatego też Konsul Generalny Vasyl Pawlyuk,   I Sekretarz Ambasady Vitalii Bilyi, Konsul Stanisław Adamiak i Wiceprezes Zarządu E. Bajkiewicz-Kaliszczuk, po posiedzeniu Rady, spotkali się przy nagrobku, na zabytkowym cmentarzu prawosławnym z Wykonawcą remontu Leszkiem Maziarzem. Dokonano szczegółowych uzgodnień, jak ostatecznie będzie wyglądał nagrobek po remoncie, według tych zaleceń, jakie zawarte są w Decyzji Konserwatora Zabytków w Chełmie Pawła Wiry. Całością spraw ze strony Zarządu Fundacji, zajmuje się Wiceprezes Zarządu E. Bajkiewicz-Kaliszczuk, która zaproponowała, aby nieopodal nagrobka ustawić tablicę informacyjną w trzech językach o postaci P. Pyłypczuka, polskim, ukraińskim i angielskim. Inicjatywa ta przyjęta została z zadowoleniem. Konsul S. Adamiak zadeklarował, że koszty będą pokryte przez Fundację PiW, a sprawą zajmie się Wiceprezes E. Bajkiewicz-Kaliszczuk.

(Informacja z 10 lat działalności Fundacji PiW, przygotowana na uroczyste posiedzenie Rady)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *