| Bez kategorii

Z inicjatywy Poseł na Sejm RP Anny Dąbrowskiej Banaszek i na zaproszenie
Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka, w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się
spotkanie z Minister Agnieszką Ścigaj członkiem Rady Ministrów w Kancelarii
Premiera Rady Ministrów. Spotkanie miało roboczy charakter i głównie poświęcone
było sprawom społecznym związanym z pomocą uchodźcom z Ukrainy, pomocy
Chełmian w tym zakresie oraz obecnej sytuacji pomocowej w Chełmie. Na
zaproszenie Prezydenta Miasta w spotkaniu uczestniczył Konsul Honorowy Ukrainy
w Chełmie Stanisław Adamiak, któremu towarzyszyła Wiceprezes Zarządu Fundacji
Partnerstwo i Współpraca Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk. Obecni byli dyrektorzy tych
placówek oświatowych i pomocy społecznej z terenu miasta, które bezpośrednio
realizowały i realizują zadania pomocowe dla Ukraińców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *