W Konsulacie Honorowym Ukrainy w Chełmie, gdzie mieści się również Fundacja
Partnerstwo i Współpraca, dokonano oficjalnego przekazania insygniów doktora
honoris causa, przyznanego Prof. Andrzejowi Wawryniukowi przez Senat
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku – Ukraina.
Uczyniła to docent doktor Natalia Romaniuk była Prodziekan Wydziału Stosunków
Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku.
Tytuł przyznany został w 2021 roku, jednak w owym czasie pandemia spowodowana
Covid 19, a obecnie wojna w Ukrainie, sprawiły że dopiero teraz mogło odbyć się
oficjalne jego przekazanie. Uroczystość w Konsulacie Honorowym Ukrainy w
Chełmie wynikła z tego, że Prof. A. Wawryniuk od wielu lat współpracuje z Konsulem
Stanisławem Adamiakiem, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Fundacji
Partnerstwo i Współpraca. Laureat był współorganizatorem licznych przedsięwzięć
na rzecz utrzymania i rozwijania dobrych stosunków i współpracy międzynarodowej
pomiędzy Polską i Ukrainą w zakresie nauki, kultury i historii. Ponadto Prof. A.
Wawryniuk był Członkiem Rady Fundacji Partnerstwo i Współpraca, przez kilka lat
pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu Fundacji PiW.
Podczas uroczystości Konsula reprezentowała Kierownik Biura Konsula Elżbieta
Bajkiewicz-Kaliszczuk, która pełni też funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *