RODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Partnerstwo i Współpraca, ul. Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm.

2. Nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

3. Dane osobowe wpisane do formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w nim pytanie i obsługi sprawy, której korespondencja dotyczy. Poprzez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przekazanie informacji na wybrany temat na podany przez Państwa adres e-mail lub nr telefonu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż 3 lata od daty ich wprowadzenia. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Państwa dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.