Wolontariat

Wolontariat

Misja i cele statutowe Fundacji Partnerstwo i Współpraca, wykonywane są w formie wolontariatu przez Członków Rady Fundacji oraz Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów. Fundacja PiW w swojej dotychczasowej działalności, współpracowała z gronem wolontariuszy zarówno ze szkół średnich i wyższych jak i z różnego typu firm i przedsiębiorstw, którzy wspierali ją w wykonywaniu codziennych zadań. Zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu wszystkie osoby, którym bliska jest misja i cele statutowe działalności naszej Fundacji.
DSC_8644