| Bez kategorii

Fundacja Partnerstwo i Współpraca na zaproszenie pwd. Elżbiety Rybak Komendantki Hufca Chełm Związku Harcerstwa Polskiego, włączyła się w organizację akcji „Płomień Braterstwa”. Akcja organizowana była na terenie całej Polski, a głównym organizatorem było ZHP  i organizacje ukraińskich skautów „Płast Polska”. Wystąpiły one ze wspólnym apelem, aby w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 14 sierpnia 2020 roku o godz. 18.00, jednocześnie w kilkudziesięciu miejscach w całym kraju, Polacy i Ukraińcy stanęli przy grobach żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej – sojuszników odrodzonej Polski, którzy w 1920 roku ramię w ramię z Wojskiem Polskim bronili naszego kraju przed Armią Czerwoną.  Wśród współorganizatorów był Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiaka.

W Chełmie uroczystość odbyła się przy grobie Pyłypa Pyłypczuka, premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej, który znajduje się na zabytkowym cmentarzu prawosławnym, na Górze Chełmskiej. Na wstępie odczytano wspólny apel ZHP i  „Płast Polska” o zapaleniu „Płomienia Braterstwa” by po dziesięcioleciach zapomnienia przywrócić pamięć naszym wspólnym bohaterom sprzed wieku oraz uświadomić Polakom i Ukraińcom, że były w naszej historii epizody, które mogą nas łączyć i inspirować do współpracy, wzajemnego szacunku i budowania braterstwa na dziś i jutro.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Sternik Kustosz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie oraz Ksiądz dr Jarosław Szczur Proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Jana Teologa w Chełmie, poprowadzili  modlitwę za zmarłych. Odśpiewano hymny Polski i Ukrainy, po czym, odczytane zostało przesłania młodzieży polskiej i ukraińskiej. Obecni na uroczystości goście zapalili „Płomień Braterstwa” i złożyli znicze na grobie Pyłypa Pyłypczuka. Głos zabrali: Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak i Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Dorota Cieślik. Złożono kwiaty na nagrobku P. Pyłypczuka. Całość części oficjalnej prowadziła Komendanta Hufca Chełm pwd. Elżbieta Rybak.

Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem harcerzy i pozostałych  uczestników w kawiarence na Górze Chełmskiej, gdzie przy słodkim poczęstunku śpiewano okolicznościowe piosenki. (foto udostępnione przez ZHP Hufiec w Chełmie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *