Z inicjatywy Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka
zorganizowane zostało uroczyste złożenie kwiatów w 105. rocznicę zjednoczenia
Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Jest to
ukraińskie święto państwowe – Dzień Jedności Ukrainy. Odwiedzono miejsca ważne
dla społeczności ukraińskiej. Kwiaty złożono przy tablicy pamiątkowej Myhajło
Hruszewskiego – uważanego przez Ukraińców za pierwszego prezydenta
niepodległej Ukrainy, która umieszczona jest na budynku przy ul. H. Sienkiewicza 8,
tj. okolic miejsca, w którym urodził się M. Hruszewski, ochrzczony został w
miejscowej cerkwi prawosławnej. Kwiaty złożono również na nagrobku premiera
rządu emigracyjnego Ukrainy – Pyłypa Pyłypczuka, który w zmarł w Chełmie w 1940
roku, pochowany na obecnie zabytkowym cmentarzu prawosławnym, na Górze
Chełmskiej. W uroczystości uczestniczyli: Aneta Szostak Dyrektor Departamentu
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chełm, Ksiądz Mateusz Jaszczuk wikariusz
Parafii Prawosławnej pw. Świętego Jana Teologa w Chełmie, Władysław Kowalski
Wiceprezes Zarząd Towarzystwa Ukraińskiego, Krzysztof Kupracz Prezes Zarządu
Fundacji Partnerstwo i Współpraca, Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy,
Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk Kierownik Biura Konsula.
(foto udostępnione przez Urząd Miasta Chełm)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *