Z inicjatywy Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka podjęta została współpraca pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej i Publicznym Przedsiębiorstwem Niekomercyjnym „Obwodowego Szpitala Klinicznego Rady Obwodu w Iwano-Frankowsku”. 27 lutego odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli obydwu ośrodków medycznych, które miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz kontynuowanie jej w najbliższym czasie. Dokonano analizy finansowania wspólnych projektów z możliwością pozyskania finansowania na ten cel dla obydwu placówek medycznych. Ustalono tematykę planowanych szkoleń w obszarze pielęgniarskim i menadżerskim. Spotkanie odbyło się z udziałem lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych ośrodków leczniczych z Iwano-Frankowska i Białej Podlaskiej. W rozmowach brał udział Konsul Stanisław Adamiak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *