Komisarz Wyborczy w Chełmie stosownie do ustawy o samorządzie gminnym
zwołał pierwszą sesję Rady Miasta Chełm, na którą zaproszony został przez
Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
Oleh Kuts oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak. Obrady
rozpoczął Radny Senior Stanisław Mościcki, podczas których wręczono radnym
zaświadczenia o wyborze, złożone zostały ślubowania przez Radnych oraz
Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka, który wybrany został na drugą kadencję
już w pierwszej turze Wyborów Samorządowych ‘2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *