| Bez kategorii

Fundacja Partnerstwo i Współpraca na zaproszenie Towarzystwa Ukraińskiego włączyła się do współorganizacji uroczystości przygotowanych w 80. rocznicę śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka. Obchody rozpoczęły się na zabytkowym cmentarzu prawosławnym na Górze Chełmskiej przy grobie Pyłypa Pyłypczuka. Ksiądz dr Jarosław Szczur Proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Jana Teologa w Chełmie poprowadził nad grobem modlitwę. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Prezydenta Miasta Chełm, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, Służb Mundurowych Chełma, a w śród nich Wiceprezes Zarządu Fundacji PiW Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, która reprezentowała też Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka. Na zakończenie tej części złożono wieńce i kwiaty na grobie P.Pyłypczuka, również od Fundacji PiW i Konsula Honorowego Ukrainy.

Druga część obchodów odbyła się sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie.  Poprowadzono Sympozjum Naukowe „100-lecie sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku i jego konsekwencje w dziejach Chełmszczyzny”, z okazji 80. rocznicy śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej P. Pyłypczuka. W programie przybliżono postać P. Pyłypczuka (1869 – 1940) i jego znaczenie w dziejach Ukrainy. Omówiono sojusz polsko-ukraiński 1920 roku i jego znaczenie geopolityczne. Przybliżono kozaków dońskich i kubańskich w walce z bolszewikami na Chełmszczyźnie w 1920 roku oraz sytuację Ukraińców Chełmszczyzny w okresie sojuszu polsko-ukraińskiego. Uroczystości zakończyły się koncertem okolicznościowym młodych bandurzystów z Lublina i Przemyśla. W tej części uroczystości, również uczestniczyła Wiceprezes Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Fundacja PiW wsparła finansowo orgaznizowane uroczystości jubileuszowe. (foto udostępnione przez Towarzystwo Ukraińskie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *