25 sierpnia 2023 odbyła się ostatnia z zaplanowanych wycieczek dla dzieci
ukraińskich, uchodźców zamieszkałych w Chełmie. Poświęcona została poznawaniu
przenikania się w Chełmie – Kultur Wschodu i Zachodu. Zwiedzanie rozpoczęło się
od obejrzenia Działu Przyrody Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza,
znajdującego się przy ul. Podwalnej. Następnie dzieci zwiedziły Zespół
Rezydencjonalno–Sakralny Księcia Daniela Romanowicza z XIII wieku na Wysokiej
Górce oraz Zespół Sakralny wraz z Bazyliką Narodzenia NMP położonych na Górze
Katedralnej, zwaną również Górą Chełmską. Mali turyści podziwiali panoramę
miasta i okolic z dzwonnicy, pełniącej rolę wieży widokowej oraz ulokowane w wieży
Mauzoleum.
Uczestnicy podczas wycieczki byli pod opieką wolontariuszy, trzech emerytowanych
pedagogów: Bożeny Zielińskiej, Teresy Burnos i Krzysztofa Teodorowicza,
pielęgniarki – Ukrainki Natalii Zhylko i tłumacza z Państwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Chełmie Vladyslava Bojko. Przewodnikiem po zabytkach był
Zbigniew Lubaszewski, historyk, uznany regionalista, Prezes Zarządu Chełmskiego
Oddziału PTTK. 25 sierpnia 2022 roku podczas poczęstunku w restauracji „Gęsie
Sprawki”, przybyli rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w wycieczkach i
złożyli podziękowania Wolontariuszom za opiekę nad dziećmi, wręczając im
jednocześnie drobne upominki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *