| Bez kategorii

15 października 2022 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Chełm z
udziałem Miast Partnerskich Chełma. Obrady miały wyjątkowo odświętny charakter z
uwagi na przypadającą w tym roku 630. rocznicę przyznania Miastu Chełm przez
Króla Władysława Jagiełłę przywileju lokacyjnego na Prawie Magdeburskim.
Podczas uroczystości wręczono nagrody dla osób, które swoim zaangażowaniem w
szczególny sposób wpływają na wizerunek Chełma. Po raz pierwszy przyznane
zostały statuetki „Ambasador Miasta Chełm” i odznaczenie „Zasłużony dla Miasta
Chełm”. Tytuł Ambasador Miasta Chełm przyznany został również Stanisławowi
Adamiakowi– Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Chełmie – Przewodniczącemu Rady
Fundacji PiW, któremu towarzyszyła Wiceprezes Zarządu Fundacji Elżbieta
Bajkiewicz-Kaliszczuk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *