Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chełmie oraz Komendant Hufca ZHP w Chełmie byli organizatorami spotkania z dr. Tony Baucum Dyrektorem Centrum Życia Rodzinnego w Beenedictine College, USA w którym uczestniczyła Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk Wiceprezes Zarządu Fundacji PiW. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Szkołę Nr 8 międzynarodowego projektu edukacyjno – społecznego „Zjednoczeni w różnorodności”, który ma na celu propagowanie dialogu pomiędzy ludźmi różnych narodów, akceptacji i poszanowania ich odrębności. Doktor Tory Baucum jest między innymi Przewodniczącym Zarządu Fresh Expressions USA i członkiem Zarządu Alpha-USA. W Chełmie spotkał się z osobami które bezpośrednio biorą udział w pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy i podejmują działania na rzecz pokoju na świecie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *