Fundacja Partnerstwo i Współpraca na zaproszenie Chełmskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych, włączyła się w organizację I Polsko – Ukraińskiego
Międzynarodowego Jarmarku Świątecznego w Chełmie. Odbył się w dniach 21 i 22
grudnia 2022 roku na deptaku przy ul. Lwowskiej w Chełmie. Konsul Honorowy
Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak objął patronatem to wydarzenie, które
odbywało się przy udziale Urzędu Miasta Chełm. Podczas Jarmarku dostępne były
stoiska wystawiennicze i gastronomiczne, sztuki ludowej polskich i ukraińskich
producentów oraz wszystkich zainteresowanych wystawców. Jarmarkowi
towarzyszyły konkursy świąteczne, kiermasz potraw świątecznych, Wigilia
Wszystkich Chełmian, występy zespołów artystycznych z Chełma i Kowla – naszego
Miasta Partnerskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *