Z inicjatywy Stanisława Adamiaka Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie
jednocześnie Przewodniczącego Rady Fundacji Partnerstwo i Współpraca,
zakupiona została karetka pogotowia dla Lwowa. Możliwe to było dzięki Lubelskiemu
Forum Pracodawców, na spotkanie związane z jej przekazaniem, zaproszeni zostali
wszyscy członkowie LFP, którzy wpłacili pieniądze na zakup ambulansu
sprowadzonego z Canns we Francji. Jest to renault trafik z 2019 roku, wyposażony
w nosze i wózek kardiologiczny. Porozumienie o przekazaniu karetki podpisali:
Krzysztof Kupracz Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca oraz
przedstawiciel pogotowia Lwowskiego Obwodowego Centrum Medycyny
Ratunkowej.
W spotkaniu 30 marca 2023 przed Spichlerzem podczas przekazywania ambulansu
uczestniczył Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, Prezes
Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca Krzysztof Kupracz, Prezes Lubelskiego
Forum Pracodawców Zbigniew Michalak, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Rektor Politechniki Lubelskiej Zbigniew Pater oraz Kanclerz Politechniki – Mirosław
Żuber.  Wszyscy życzyli gościom ze Lwowa, by karetka służyła jak najlepiej, ale by
jak najszybciej stała się karetką czasu pokoju.
Zbiórką zajmowała się Fundacja „Partnerstwo i Współpraca”, która udostępniła
dobroczyńcom swoje konto zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, w ramach akcji
„Pomóżmy Ukrainie”. Początkowo gromadzone pieniądze były przekazywane
samorządom, a także organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, którzy sami
organizowali pomoc dla uchodźców. Z czasem Przewodniczący Rady Fundacji PiW
Konsul Stanisław Adamiak zainicjował akcję zakupu karetek dla Ukrainy. W lipcu
2022 roku zakupiono i przekazano karetkę dla Charkowa, do czego finansowo
włączyła się Loża Lubelska – BCC – Business Centre Club.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *