| Bez kategorii

 

 

 

 

Organizatorem Konferencji Naukowej była Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska wraz z Chełmskim Centrum Kultury Prawosławnej. Na prośbę Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego ABLA, patronatem honorowym konferencję objął Konsul Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak.

Konferencja rozpoczęła się 19 września w Cerkwii św. Jana Teologa w Chełmie, IV Koncertem pieśni liturgicznych i paraliturgicznych Ku Czci Bogurodzicy w Chełmie. Konferencja „U źródeł prawosławia na Ziemi Chełmskiej” odbywała się 20 września w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, prowadzona była w trzech sesjach tematycznych: Staroruskie tradycje teologiczno-duchowe, Początki prawosławia na Ziemi Chełmskiej, Odkrywanie obecności prawosławia na Ziemi Chełmskiej. Wystąpiło czternastu naukowców z uczelni polskich i ukraińskich.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Konsul Stanisław Adamiak powiedział, cyt. „Chełm zasługuje na tą konferencję i możliwość powrotu pamięcią do wydarzeń, które na przestrzeni wieków kształtowały wielokulturowość religijną i przyczyniły się do cywilizacyjnego rozwoju miasta. To w Chełmie w XI i XII wieku krzyżowały się wpływy wschodniej bizantyjskiej i zachodniej łacińskiej wiary katolickiej. A za czasów księcia Daniela Romanowicza i jego decyzji przeniesienia stolicy z Halicza do Chełma, miasto stało się ważnym ośrodkiem życia państwowego i religijnego skupionego wokół króla i grodu, który rozbudował i znacząco wzmocnił, opierając się najazdowi tatarskiemu”.

Trzeciego dnia konferencji po Boskiej Liturgii – święto parafialne, odbyło się poświęcenie pomnika ku czci księcia halicko-wołyńskiego Daniela Romanowicza. Pomnik – popiersie ulokowany jest na terenie przylegającym do Cerkwii pw.  św. Jana Teologa przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie. Następnie wręczono podziękowania i wyróżnienia osobom szczególnie zaangażowanym we wspierania Ukrainy. Prawosławny Arcybiskup ABEL uhonorował Konsula Stanisława Adamiaka Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia za pracę dla dobra Cerkwii, który przyznał Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski SAWA.

(foto udostępnione przez UM Chełm, Waldemar Kołodziejczyk, Parafia Prawosławna w Chełmie)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *