Fundacja Partnerstwo i Współpraca działająca przy Konsulacie Honorowym Ukrainie
w Chełmie, od kilku lat ma podpisane porozumienie o współpracy z Państwową
Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa). Prowadzone wspólne działania Konsulatu w Chełmie z Władzami
Akademii przynoszą trudne do przecenienia korzyści w zakresie umacniania
współpracy i przyjaźni polsko – ukraińskiej nie tylko w zakresie nauki i kultury, ale i
we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Na zaproszenie Akademii w Chełmie w dniach 04 – 07 grudnia 2023 roku, przybyła
do Chełma czteroosobowa delegacja pracowników naukowych politechniki Lwowskiej
z Katedry Nauk o Polityce i Stosunkach Międzynarodowych. W programie pobytu
między innymi odbyło się spotkanie 06 grudnia 2023r. z Konsulem Honorowym
Ukrainy Stanisławem Adamiakiem oraz Prezesem Zarządu Fundacji PiW
Krzysztofem Kupraczem, Wiceprezes Zarządu Elżbietą Bajkiewicz-Kaliszczuk oraz
Księgową Fundacji Leną Rorat. Podczas spotkania wymieniono się informacjami
dotyczącymi sytuacji w Ukrainie wynikającej w toczącej się tam wojny oraz
przybliżono działania wspierające Ukrainę i pomoc humanitarną prowadzoną przez
Konsulat w Chełmie oraz Fundację PiW.
(foto z 06.12.2023)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *